• Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00
  • Henger Utleie: 400-00-009 | Henger Service: 400-00 009
  • Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00
  • Henger Utleie: 400-00-009 | Henger Service: 400-00 009

Leiebetingelser

LEIEBETINGELSER FOR TILHENGERE

1.Tilhengerens bruk

Leietager er ansvarlig for at gjeldende lover, regler og forskrifter vedrørende tilhenger og dens anvendelse blir overholdt. Dette gjelder blandt annet krav til sertifikatklassifiseringer, egenskaper ved trekkvogn og generelle og lokale parkeringsbestemmelser, overlast mm. (se regler på vegvesen.no), leietager svarer for og betaler eventuelle bøter eller avgifter for parkeringsforseelser eller bruk forøvrig, Tvister mellom leietagere og evt. Andre rettighetshavere/tredjeparter/fornærmede skal ikek på noen måte belastes utleier. Dersom “fornærmede” tredjepart skulle rette krav til utleier som eier av utstyr, vil utleier ha full regress ovenfor leietaker mht. Krav, samt et behandlingsgebyr på kr. 500,-. Tilhengeren med utstyr kan bare benyttes av leietager. Leietager har det fulle ansvaret for tilhengeren fra og med besiktigelse ved utlevering til og med innlevering og avsluttende besiktigelse.

2. Besiktigelse

Leietaker har plikt til å besiktige tilhengeren og rapportere til ModumHenger hvis det skulel være feil eller mangler ved tilhengeren. Leietager har rett til å underkjenne en på forhånd bestilt tilhenger hvis man kan påpeke konkrete feil eller mangler ved tilhengeren, Utleier plikter da å komme opp med en tilsvarende tilhenger . Eller tilhengeren som leietager kan akseptere som erstatningstilhenger, Hvis dette ikke kan gjennomføres fordi alle tilhengere er utleid eller skadet eller av andre årsaker er ute av drift, har leietaker anledning til å kansellere avtalen, Utleier plikter da å betale tilbake hele forskuddsbeløpet uten opphold.

3. Stell av tilhengeren og eventuell skade

Leietager skal passe godt på tilhengeren og tilliggende utstyr, Leietager er I perioden ansvarlig for skade på tilhengeren uansett årsak. Leietahers egenandel for skader er ubegrenset, Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademelding – evt. I samarbeide med relevante, involverte 3dje parter. Manglende skademelding medfører at utleier retter krav direkte til leietaker uansett skade og ansvar, Dersom hengeren blir stjålet fra leietaker, skal leietaker umiddelbart melde tyveri til politiet samt til utleier, Kopi av evt. Anmeldelse leveres til ModumHenger. Eventuelle avgrensede skader belastes leietaker ved tilbakelevering I hendold til prislisre for reservedeler samt håndteringsgebyt på kr 500,-. For mer omfattende skalder vil det oversendes krav/faktura I henhold til reparasjonskostnader, håndteringsgebyt og tap av driftsavbrudd. Ved uaktsomhet som f.eks. Overbelastning, overskridelse av fartsgrenser, parkering uten skiring av henger etc., er leietaker ubegrenset ansvarlig for enhver skade eller forsvinning/tyveri.

4. Forsikring

Leietaker kan tegne forsikring mot eventuelle tingskader på tilhengeren etter følgende takster: minstepris kr.50,- dekker et døgn. Dernest vil forsikringen koste kr.50,- pr.døgn – intill kr.525,- tilsvarende en uke, dette reduserer leietakers ansvar for tingskader på tilhenger til en egenandeø på kr.500,-. Forsikringen dekker utelukkende tingskade på tilhengeren påført I Norge. Eventuelle følgeskader, tapte inntekter for leietaker, kostnader ved berging, personskader, ansvar ovenfor 3dje part eller noen form for skade/ansvar, tyveri, dekkes ikke. Forsikringen gjelder kun I Norge. Forsikringen gjelder ikke ved tilfeller hvor leietaker har utvist uaktsomhet som f.eks. Overbelastning, overskrivdelse av fartsgrenser, parkering uten sikring av tilhenger. Etc.

5. Forhåndsbestilling

Tilhengere kan forhåndsbestilles på ModumHengers hjemmeside www.modumhenger.no. Minimum leietid er 1 time. Forskuddsbetaling er en forutsetning for gyldig reservasjon. I tillegg er det nødvendig å ha mobiltelefon for mottak av reservasjonskode. Når man har gjennomført innleggelse av nødvendig reservasjon for ønsket tilhenger samt har gjennomført forskuddsbetaling, mottas en bekreftelse på e-post. Denne må medbringes til utleier for å få utlevert tilhenger – tilbehører (vognkort, ledning og forskrifter). Gyldig ID kreves av utleier og er en forutsening for å leie tilhenger,

6. Av- og ombestilling

Ønsker leietaker å avbestille eller endre bestilingen, må detet skje senest et døgn før bestilt utleveringstid. Av – eller ombestillinger etter dette vil minimum bli belastet med 3 timers leie. Hvis leietaker ønsker å flytte tidspunktene for inn – eller utlevering, forutsetter dette at tilhengeren – eller tisvarende tilhenger – er ledig innenfor den nye ønskede leietiden. Hvis ikke, kan utleier fratre avtalen ovenfor nevnte betingelser.

7. Tilbakelevering av tilhenger

Tilhengen skal levers tilbake til ModumHenger, – dvs samme sted som utlevering og til avtalt tid.

8. Forsinkelse med tilbakelevering

Leietaker plikter å tilbakelevere tilhengeren til avtalt tid. For forsinkelse belases I tillegg til ordinær pris 50% overtidssats. Leietaker kan imidlertidig innen siste time kontakte utleier som frivillig kan akseptere å utvide leieperioden hvis hengeren er ledig. Telefonnummeret til ModumHenger er 400 00 009.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!